Moj Loto

   Moj Loto izračunava Skraćene Sisteme sa Garancijom za brojeve koje Vi izaberete.
   Šta je Skraćeni Sistem sa Garancijom? Pogledajte ovaj primer.

   Ukoliko Vaš Loto nije predstavljen niti jednom kombinacijom ovde, slobodno nas kontaktirajte i recite nam.
   Potrudićemo se da ubacimo i Vaš Loto ako je to moguće.


   Da bi smo izračunali Vaš željeni sistem neophodni su nam sledeći parametri:
      - Vaš Loto W / N (na primer 7 / 49 ili 6 / 39 ili 8 / 20, vidi primer)
      - Koliko brojeva želite da izaberete (na primer 7,9,12 pa sve do 15)
      - Vaša željena GARANCIJA G od H       (na primer GARANCIJA 4 od 5, vidi primer)

Loto   od  
Želim da izaberem brojeva.  
GARANCIJA   od  


Proveravam...

   Ukoliko su ovi parametri odgovarajući ostaje samo da izaberete Vaše brojeve i Moj Loto će izračunati Vaš Skraćeni Sistem:


Autorska Prava © 2007-2024 Moj Loto. Sva prava zadržana.